URL herschrijven doet het niet...

Nadat ik mijn VPS opnieuw geinstalleerd had werkte de Joomla optie URL Herschrijven niet meer. Het kostte wat moeite maar zo heb ik dit opgelost.

Stap 1)

sudo vi /etc/apache2/apache2.conf


Stap 2)

# AccessFileName .htacces

verwijder '#' in de apache2.conf file.


Stap 3)

<Directory ....>
AllowOverride All /* verander None in All */
Require all granted /* verander denied in granted */
</Directory>

Doe dit bij alle drie de <Directory> regels.


Stap 4)
copy htaccess.txt naar .htaccess in de Joomla directory.


Stap 5)
Voer het volgende in, op een terminalscherm:

sudo a2enmod rewrite
sudo service apache2 restart


Als het goed geïnstalleerd is, is dat alles.....

En dan werkt het.

Melding bij het inloggen op VPS

Ik kreeg onlangs deze melding bij het inloggen op mijn Virtual Private Server.

=> /boot  is using 91.2% of 227MB

Na wat rondvragen kwam ik er achter dat dit te maken had met oude kernels die verwijderd moesten worden.

Uiteindelijk kwam ik met de volgende oplossing.

Stap 1) Ga in root mode 

$sudo -i

Stap 2) Kijk welke Ubuntu versie momenteel actief is, deze mag onder geen beding gewist worden.

#uname -a

Stap 3) lijst met Ubuntu versies

#dpkg --list | grep linux-image

Stap 4) kijk welke  kernels er geïnstalleerd zijn, zodat je weet welke je kunt verwijderen.

#ls /boot/vmlinuz* -l

Stap 5) versie 29 is niet meer nodig en mag verwijderd worden.

#apt-get purge linux-image-3.2.0-29-generic

Herhaal stap 5 voor alle oude kernels behalve natuurlijk de actieve en een na laatste versie.