Een paar eenvoudige commando's

cd -

Ga één directory terug.

cd ..

Ga één directory hoger.

sudo rm filename

verwijder bestand met naam filename.

sudo cp filename1 filename2

kopieer bestand met naam: filename1 naar bestand met naam: filename2.

goaccess

Ik vroeg mij af of er software is waarmee je de log-files van je server kunt gebruiken om daarmee bezoekers statistieken weer te geven. Omdat scripts in html bestanden zoals Google Analytics niet meer betrouwbaar zijn omdat je zulke javascripts kunt blokkeren.

Na wat rondvragen werd ik geattendeerd op goaccess.

$sudo apt-get install goaccess

Nu is goaccess geinstalleerd en om bezoekers statistieken op te vragen, gebruik je het commando

$goaccess -f /var/log/apache2/access.log

Nu krijg je een scherm met het aantal unieke bezoekers en de populairste pagina's.

ReWrite URLs

Om zoekmachines je Joomla website te kunnen laten indexeren moet je zoekmachine vriendelijke URLs gebruiken, op een Ubuntu Server doe je dit als volgt. 

Joomla levert het bestand htaccess.txt mee, hernoem dit '.htaccess'.
Daar staan alle rewrite rules in die Joomla nodig heeft.

En natuurlijk in Joomla "Zoekmachinevriendelijke URL's" en "Gebruik URL herschrijven" aanzetten.

Eigenaar van map instellen.

Stel je hebt een map genaamd 'mijnmap' (met als pad: /var/www/mijnmap/) en je wil de eigenaar veranderen, bijvoorbeeld een website op je server toekennen aan de eigenaar www-data.

Als je nog niet in de terminal mode zit, toets dan CTL-ALT-T en ga naar de map één niveau boven mijnmap in /var/www/.

Geef vervolgens de commando's:

$cd /var/www/

$sudo chown -R www-data:www-data mijnmap

De -R optie houdt in dat alle bestanden in de mijnmap map ook overgezet worden naar www-data.

Als je naar je server in de map: /var/www/mijnmap/ een website wilt uploaden kun je het beste tijdelijk deze map alle permissies geven, en daarna als de website af is de permissies weer terugzetten naar de gebruikelijke stand.

Commando's:

$cd /var/www/

$sudo chmod -R 777 mijnmap

Daarna upload je de website en configureer je je website zoals Joomla of WordPress. Als dit klaar is, gebruik je de commando's.

$cd /var/www/

$sudo chmod -R 755 mijnmap

Bij Joomla websites kun je met Akeeba Admin Tools de permissies met één klik allemaal in de juiste stand zetten.

Terminal mode inschakelen

Ik ben lang opzoek geweest hoe ik in de terminal mode kon komen vanuit de Grafische User Interface. En toen vond ik het. Ga naar Terminal mode door tegelijk de Control-Alt-T toetsen in te drukken.